top of page
GRAFIK 3 s 2.jpg

Her er der både en pulsopfattelse der kan opleves i det skrevne tempo og en pulsopfattelse der kan opleves i polyrytmerne. Dette rytmiske design er opdelt på en måde hvor det 'polyrytmiske' tempo stiger langsomst muligt den først halvdel og derefter stiger langsomst muligt indtil det når til bage til den første takt. 

De nederste to systemer er en tilnærmet rytme af polyrytmen som kan opfattes i et langsomt faldende tempo (og stigende halvejs). 

Hvis man derimod spiller den nedeste figur uden at skifte tempo kan det opleves figuren i system 3 der stige i tempo (og faldende halvejs). 

Man kan kalde det rytmiske design en slags multitemporal spejlning. 

 

Det harmoniske materiale er udvundet af relationerne til overtonerækken i forhold til den pulyrytmiske frekvens.  

GRAFIK 3 s 3.jpg
bottom of page